Rekonstrukce farmy

Od počátku našeho působení na statku probíhají prakticky nepřetržitě větší či menší rekonstrukce objektu za vydatné pomoci Tondy, Jardy Valenty, Roberta, Ivana, Filipa, Jakuba a dalších:

Střecha na nových hřebčích boxech

Ekologický kotel na peletky v domě

Vrata vjezdová a vrata do haly

Dřevěné ohrazení pastvin pro matky s hříbaty a hřebce